Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Natječaj za upis polaznika i polaznica na Program stjecanja pedagoških kompetencija

Temeljem članka 4. Pravilnika o stjecanju pedagoških kompetencija (KLASA: 003-05/14-01/09-01; URBROJ: 380-14-01-1 od 27. studenog 2014.), a sukladno odredbama članka 76.a Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03, 198/03, 105/04, 02/07-OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14-OUSRH i 60/15-OUSRH) Sveučilište Jurja Dobrile u Puli raspisuje

 

N A T J E Č A J

za upis polaznika i polaznica na Program stjecanja pedagoških kompetencija

u akademskoj 2017./2018. godini

 

1. Program stjecanja pedagoških kompetencija namijenjen je osobama koje nisu završile nastavničke studije.

2. Program se izvodi jednu akademsku godinu, a završetkom se stječu pedagoške kompetencije koje su prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Republike Hrvatske potrebne za rad u osnovnoj odnosno srednjoj školi (60 ECTS-a).

3. Pravo upisa na Program imaju one osobe koje su završile preddiplomski sveučilišni ili stručni studij, diplomski sveučilišni studij te integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski studij, kao i četverogodišnji sveučilišni i stručni dodiplomski studij prije uvođenja Bolonjske reforme.           

Pravo upisa na ovaj Program imaju i sve druge osobe koje su prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama i Zakonu o strukovnom obrazovanju stekle sve ostale preduvjete za zapošljavanje u osnovnim i srednjim školama.

4. Za prijavu na Program stjecanja pedagoških kompetencija treba dostaviti:

- ispunjenu prijavnicu

-  ovjerenu presliku diplome odnosno svjedodžbe ili rješenje o priznavanju istovrijednosti strane diplome ili svjedodžbe

- potvrdu o zaposlenju u školi

- potvrdu o poznavanju hrvatskoga jezika na razini B2 (ako osoba dolazi iz drugih članica Europske unije)

- presliku domovnice.

Prijave se podnose poštom (preporučeno) ili osobno na adresi:

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Program stjecanja pedagoških kompetencija

Preradovićeva 1/1 (kabinet br. 39)

52100 Pula

Uz naznaku: Prijava na Program stjecanja pedagoških kompetencija (PSPK)

 

5. Prijave za upis na Program stjecanja pedagoških kompetencija primaju se zaključno do 22. rujna 2017. godine. Rang lista bit će objavljena na mrežnim stranicama Sveučilišta 27. rujna 2017. godine.

6. Maksimalan broj polaznika i polaznica je 50. Prednost pri upisu imaju osobe koje su već zaposlene u školi, o čemu su dužne dostaviti potvrdu.

7. Troškovi studija iznose 10.000,00 kuna (uključuju troškove postupka prijave i upisa te školarine).

Ako troškove snosi sam polaznik ili polaznica, moguće je plaćanje u dvije (2) rate uz ispunjavanje zahtjeva za obročnu otplatu.

U slučaju da troškove snosi institucija u kojoj je polaznik ili polaznica zaposlen/a, iznos se uplaćuje jednokratno. 

8. Upis polaznika i polaznica na Program stjecanja pedagoških kompetencija obavit će se 29. rujna 2017. godine u 14.30 u učionici br. 28/5 (Ronjgova 1) kada i počinje nastava na Programu.

9. Sve ostale informacije mogu se dobiti putem e-pošte: sagaber(at)unipu.hr, na tel.: 052/377-068 ili na mrežnim stranicama Sveučilišta.