Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Sastavnice

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

prof. dr. sc. Fulvio Šuran

Kontakt

Ronjgova 1
Kabinet br. 24/1
Tel: 052/377-541
E-pošta: fsuran(at)unipu.hr

Konzultacije: Raspored konzultacija

IME I PREZIME NASTAVNIKA: Fulvio Šuran

ZVANJE: redoviti profesor (filozofije) i izvanredni profesor (sociologije)

DATUM ZADNJEG IZBORA U ZVANJE: 21. svibnja 2011. (filozofija)
20. rujna 2011. (sociologija)

PODRUČJE, POLJE I GRANA U KOJOJ JE IZVRŠEN ZADNJI IZBOR U ZVANJE:
područje humanističkih znanosti, polje filozofija, grana povijest filozofije
područje društvenih znanosti, polje sociologija, grana posebne sociologije teritorijalnih i internacionalnih fenomena

ŽIVOTOPIS NASTAVNIKA:
Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završio je studije iz područja društvenih i humanističkih znanosti (filozofija, psihologija, sociologija i talijanski jezik) gdje je 1992. i doktorirao iz filozofije povijesti. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Trstu 1997. godine doktorirao je sociologiju područnih i međunarodnih pojava, a iste godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Padovi doktorirao je psihologiju. Bio je voditelj nekoliko znanstvenoistraživačkih projekta čiji se radovi objavljuju u znanstvenim časopisima za društvena i kulturološka pitanja Centra za povijesna istraživanja sa sjedištem u Rovinju. Svojim stručnim i znanstvenim radovima aktivno sudjeluje na znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu (http://fulviosuran.weebly.com).

Ostale informacije