Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Sastavnice

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

izv. prof. dr. sc. Maja Ružić-Baf

Kontakt

Ronjgova 1
Kabinet br. 35
Tel: 377 - 548
E-pošta: mruzic(at)unipu.hr

Konzultacije: Raspored konzultacija

 

 

IME I PREZIME NASTAVNIKA: Maja Ružić-Baf

ZVANJE: izvanredni profesor

DATUM ZADNJEG IZBORA U ZVANJE:

 • 9. veljače 2015. (znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora)
 • 6. rujna 2016. (znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika)

PODRUČJE, POLJE I GRANA U KOJOJ JE IZVRŠEN ZADNJI IZBOR U ZVANJE:

 • područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana informacijski sustavi i informatologija (znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora)
 • područje interdisciplinarnih znanosti, polja 5.04. informacijske i komunikacijske znanosti i 5.07. pedagogija (znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika)

ŽIVOTOPIS NASTAVNIKA:
Maja Ružić-Baf rođena je 1976. godine u Kopru, Republika Slovenija. Osnovnu školu i jezičnu gimnaziju završila je u Poreču. Diplomirala je predškolski odgoj na Pedagoškom fakultetu u Puli 1997. godine. Dobitnica je Rektorove nagrade. Iste godine upisuje Filozofski fakultet u Rijeci, gdje je 2002. godine diplomirala i stekla naziv profesora pedagogije i informatike. Više je godina radila kao vanjski suradnik – asistent informatičkih i pedagogijskih kolegija na Visokoj učiteljskoj školi u Puli, Filozofskom fakultetu u Puli, Ekonomskom fakultetu u Puli, Odjelu za kulturu i turizam Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli i Pučkom otvorenom učilištu u Poreču. Od 2002. godine voditeljica je edukacije i osobni trener za ICT u tvrtki Infosit d.o.o za informatičke tehnologije. Od 2004. godine zaposlena je kao znanstvena novakinja na Filozofskom fakultetu u Puli, a od 2015. godine izabrana je i zaposlena na radno mjesto izvanredne profesorice na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti. Bila je suradnica na nekoliko domaćih i međunarodnih znanstvenih projekata. Objavila je dvije znanstvene knjige, više znanstvenih i stručnih radova koji su recenzirani i objavljeni u stranim i domaćim časopisima (http://bib.irb.hr). Sudjelovala je na izlaganjima na međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima. Recenzentica je i članica uredništva u nekoliko domaćih i stranih znanstvenih časopisa i monografija.

FUNKCIJE I NAGRADE:
Obnašala je sljedeće dužnosti pri Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli:

 1. Članica Povjerenstva za izradu razvojne strategije Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli 2013.-2018.
 2. Članica Povjerenstva za unutarnju prosudbu Sustava za kvalitetu (17.studeni 2011.).
 3. Članica Povjerenstva za mrežne stranice Fakulteta.
 4. Članica radne skupine za usklađivanje programa učiteljskih studija u RH (2012-).
 5. Članica tima za informatizaciju Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, od 2014.
 6. Obnašala je dužnost zamjenice pročelnika Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti 2014. godine.
 7. Članica uredništva časopisa Metodički obzori.
 8. Članica organizacijskog odbora stručno-znanstvenog skupa „Mate DeMarin“
 9. Urednica monografije.
 10. Recenzentica u znanstvenim časopisima: Croatian Journal of Education, Školski vjesnik, Suvremena psihologija,WASET.
 11. Članica uredništva: Metodički obzori, IJIR.
 12. Organizirala je dvije izložbe studentskih i dječjih radova “Dječji svijet kroz igru I i II” u Puli, 2003. i 2004. godine.
 13. Suorganizatorica je skupa: 2. skup Microsoft community/HUPRO u Poreču.
 14. Organizirala je nekoliko ciklusa predavanja na temu Primjene informatike i informacijsko-komunikacijskih tehnologija u svakodnevici.
 15. Od 2002. godine članica je i jedan od osnivača udruge za razvoj visokog školstva Universitas u Rijeci.
 16. Zajedno sa studentima osmislila je i prezentirala projekt „E-munitet“.
 17. U 2012. godini dobitnica je priznanja za najbolji znanstveni rad (best paper award, 1 st place) na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji EMEE 2012 – Education in the Modern European Environment.

KOLEGIJI:

 1. Informatika
 2. Osnove informatike
 3. Informacijski sustavi
 4. Uporaba ICT-a u odgoju i obrazovanju
 5. Uporaba računala u razrednoj nastavi 1 i 2
 6. Metodika nastave informatike 1
 7. Programski paketi za pomoć u učenju