Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Sastavnice

Odjel za humanističke znanosti

Izvanredni studij povijesti

Izvanredni studij povijesti odvija se po programu redovitoga preddiplomskog studija, ali  u satnici koja iznosi oko 30% nastave redovitoga studija.

INFORMACIJE O STUDIJU ZA UPISANE 2013.
Voditeljica studija: dr. sc. Iva Milovan, viša asistentica, imilovan(at)unipu.hr
Studentska služba: 052/377514

UPISANI 2007. i 2008.
Studenti upisani 2007. studiraju po programu prihvaćenom 2005., a studenti upisani 2008. po ponešto izmijenjenom programu studija.
Doc. dr. sc. Maurizio Levak, mlevak(at)unipu.hr, voditelj studija za upisane 2007.
Doc. dr. sc. Marija Mogorović Crljenko, mmogorov(at)unipu.hr, voditeljica studija za upisane 2008.

 

Obavijesti - treća godina

Obavijest o ispitima:

Studenti koji su odslušali kolegij Srednja Europa u srednjem vijeku kod izv. prof. dr. sc. I. Jurkovića, ispit prijavljuju putem studomata kod doc. dr. sc. M. Mogorović Crljenko, ali ga polažu kod dr. sc. I. Jurkovića najavljenog datuma.

Ispit iz kolegija Raseljenička kriza za osmanske ugroze studenti mogu polagati u objavljenim terminima ispita dr. sc. I. Jurkovića, uz prethodnu najavu mailom sedam dana prije ispita.