Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Sastavnice

Odjel za glazbu

Mirna Marić

Dodiplomski muzikološki studij završila je na  Muzičkoj akademiji u Sarajevu i stekla zvanje akademski muzičar, muzikolog i profesor povijesti glazbe.

Magistrirala je na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, s temom Melodika urbane pučke popijevke hrvatskoga Jadrana, (2000. godine), a doktorirala 2008. godine na Muzičkoj akademiji u Sarajevu s temom Bosanskohercegovačka franjevačka glazba i glazbenici od 17. do sredine 19. stoljeća.

Od 1978./79. šk. g. do 1992. radi u Muzičkom školskom centru u Zenici, a od šk. g. 1993./94. na Pedagoškom fakultetu tj. Visokoj učiteljskoj školi, danas Učiteljski fakultet u Rijeci. Od 01. rujna 2001. godine radi na Glazbenom odjelu Filozofskog fakulteta u Puli, danas Odjelu za glazbu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.

Surađivala je na projektima: "Leksikon jugoslavenske glazbe", "Istarska enciklopedija"  Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 1974. godine i 2005. godine.

Suradnica je na projektu "Glagoljaško pjevanje u Hrvatskoj – usporedbe", MZOS-a, te na projektu izrade Leksikona muzičara u BiH.

Objavljuje radove u muzikološkim i etnomuzikološkim zbornicima i časopisima.

Članica je društava: Hrvatsko muzikološko društvo, Muzikološko društvo BiH, Hrvatsko društvo glazbenih teoretičara, Katedra čakavskog sabora za glazbu.