Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

08.12.16.
Natječaji

Natječaj za pet radnih mjesta (Sveučilište Jurja Dobrile u Puli)

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli raspisalo je natječaj:

1.     za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste zvanja – stručni suradnik za računovodstvene poslove na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu u Službi za financijsko-računovodstvene poslove Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ekonomskog smjera, jedna (1) godina radnog staža u struci;

 

2.     za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokog obrazovanja  (administrator lokalne mreže i računala)  na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu u Službi za informatičku potporu na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli.

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij elektrotehničkog, prirodoslovno-matematičkog, informacijskog ili društvenog smjera, aktivno poznavanje engleskog jezika,  jedna (1) godina radnog staža u struci;

 

3.     za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste zvanja – stručni suradnik (za mobilnost, međunarodne studijske programe, izdavaštvo i znanstveni rad, međunarodne projekte i programe i odnose s javnošću) na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Fakultetu ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ pri Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli.

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ekonomskog smjera, poznavanje engleskog jezika i još jednog svjetskog jezika (talijanski, njemački, francuski ili španjolski), poznavanje rada na računalu Word, Excell i Powerpoint, najmanje jedna godina radnog staža u struci.

 

4.     za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto II. vrste zvanja – stručni referent u Službi za financijsko-računovodstvene poslove na određeno vrijeme u punom radnom vremenu – jedan izvršitelj (do povratka zaposlenice s rodiljnog dopusta);

Uvjeti: završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij ekonomskog smjera u trajanju od najmanje 3 godine, jedna (1) godina radnog staža u struci;

 

5.     za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto IV. vrste zvanja – ostala radna mjesta IV vrste zvanja (spremačica), na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Rektoratu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.

Uvjeti: NSS završena osmogodišnja škola.

 

Uz prijave na natječaj potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

a)     životopis;

b)    presliku domovnice;

c)     presliku odgovarajuće svjedodžbe/diplome;

d)    dokaz o poznavanju engleskog i još jednog svjetskog jezika;

e)     dokaz o radnom stažu u struci (kopija ugovora o radu, kopija rješenja o rasporedu na radno mjesto i sl.).

 

Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i dostaviti potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo.

S pristupnicima koji udovoljavaju uvjetima natječaja pod točkom 1. i 4. obaviti će se usmena provjera znanja iz područja proračunskog računovodstva, za kandidate pod točkom 2. obaviti će se usmeni razgovor i provjera znanja iz područja informatičkih tehnologija i računalnih mreža, a za pristupnike koji udovoljavaju uvjetima natječaja pod točkom 3. i 5. obaviti će se usmeni razgovor.

 

Na natječaj se imaju pravo prijaviti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave sa prilozima podnose se tajništvu Rektorata na adresi: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30 s  naznakom "za natječaj".

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

    

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli