Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

09.06.17.
Novosti

Studentsko vrednovanje nastavnog rada

Cijenjene studentice i studenti,

Sveučilište Jurja Dobrile ponovo pokreće istraživanje percepcije studenata o kvaliteti nastave i nastavnika na svim sastavnicama Sveučilišta. Jedinstvena sveučilišna studentska anketa provodi se kao važan dio Sustava osiguravanja i unaprjeđivanja kvalitete (SOUK). Cjelokupni tekst politike Sveučilišta vezan za vrjednovanje nastavnog rada studentskim anketama možete pročitati u dokumentu:

Anketa će Vam biti dostupna od 09. do 23. lipnja 2017.

Anketi se pristupa putem Studomata:

Važno je da se što više studenata odazove i ispuni anketu, čiji će rezultati pridonijeti unaprjeđenju i kontinuiranom poboljšavanju kvalitete nastave.

Izvješće o rezultatima ankete bit će objavljeno na mrežnim stranicama SOUK-a, kao važan element komuniciranja s vama, studentima, ali i ostalom zainteresiranom javnošću.