Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Sastavnice

Filozofski fakultet

Doc. dr. sc. Gorana Stepanić

 

Kontakt

E-mail: gstepanic@unipu.hr

gstepanic(at)yahoo.com

 

Konzultacije

  • U zimskom semestru po dogovoru i elektroničkom poštom.
  • U ljetnom semestru : utorkom od 16-18, uz prethodnu najavu elektronskom poštom. 

Ispitni rokovi

2014/2015:

  • Izvanredni ispitni rok: 15. studenog u 8.30 sati
  • Zimski ispitni rokovi: 13. veljače i 27. veljače u 8.30
  • Ljetni ispitni rokovi: 15. lipnja i 3. srpnja u 8.30
  • Jesenski  ispitni rokovi:15. rujna i 29. rujna u 8.30

Molim studente da se prije prijave ispita jave profesorici na e-adresu gstepanic@unipu.hr.

Kratak CV

Rodila se 1973. u Zagrebu. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1997. je diplomirala komparativnu književnost i latinski jezik. Magistrirala je 2001. s temom iz novolatinske hrvatske epike 17. stoljeća («Jišajida» Kajetana Vičića), a doktorirala 2005. (Hrvatsko pjesništvo na latinskom u sedamnaestom stoljeću: stilske tendencije i žanrovski inventar) na Sveučilištu u Zagrebu (mentor D. Novaković). Od 1997. do 2008. radila je kao asistentica, donosno docentica na Odsjeku za klasičnu filologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu te kao znanstveni novak, odnosno istraživač na projektu Neolatina Croatica. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu predavala je hrvatski latinizam, rimsku književnost i metriku za studente latinskog, a honorarno je predavala i kolegije o hrvatskom latinizmu za studente kroatistike.

Glavni joj je znanstveni interes hrvatska novolatinska književnost. Sudjelovala je na dvadesetak znanstvenih i stručnih skupova u Hrvatskoj i inozemstvu. Objavila je niz znanstvenih i stručnih članaka o hrvatskim latinistima (Marulić, Vičić, Vitezović, B. Bošković, Bruerević, Čobarnić, Gradić, Đurđević). Bavi se i prevođenjem s klasičnog (Ciceron) i humanističkog latinskog (More, Alberti, Petrarca, Poggio, Althusius, Zanchi, Gučetić, itd.). Od 2009. radi kao docentica na Odsjeku za romansku i klasičnu filologiju, gdje predaje kolegije iz rimske književnosti i recepcije antike.

 

Znanstvena bibliografija

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=244014

(hrvatski)

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=244014&lang=EN

(English)

 

More information and papers at the Academia.edu page:

http://unipu.academia.edu/GoranaStepanic