Donesena je Odluka o dodjeli...

Donesena je Odluka o dodjeli Rektorove nagrade za ak. god. 2017./2018.

Ivica Petrinić

Na temelju članka 15. Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli i članka 7. Pravilnika o nagrađivanju studenata Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, a sukladno izvješću Povjerenstva za provedbu Natječaja za dodjelu rektorove nagrade za akademsku godinu 2017./2018., rektor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli je dana 2. travnja 2019. godine donio je Odluku o dodjeli Rektorove nagrade za akademsku godinu 2017./2018.

Obavijest o održavanju nastave za Dan...

Obavijest o održavanju nastave za Dan Sveučilišta (16.4.2019.)

Ivica Petrinić

Obavještavaju se studenti i nastavnici da se radi obilježavanja Dana Sveučilišta (Dies Academicus) 16. travnja 2019. godine neće održati nastava za redovne studente, međutim, nastava za izvanredne studente te svi planirani kolokviji i ispiti održavaju se prema dosadašnjem planu i rasporedu nastave.