Opcije pristupačnosti Pristupačnost

5. Socijalizam na klupi: Antifašizam

Nastavljajući niz dvogodišnjih konferencija započet 2013., u organizaciji Centra za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma (CKPIS) od 30. rujna do 2. listopada 2021. održava se Peti međunarodni znanstveni skup Socijalizam na klupi, ovoga puta na temu Antifašizam. Program uključuje 131 sudionika, 103 izlaganja u 20 sekcija, 3 pozvana predavača, 2 okrugla stola, 3 predstavljanja knjiga. Pozvani predavači su Darko Dukovski (Rijeka), Ivo Goldstein (Zagreb) i Rastko Močnik (Ljubljana).

Na mrežnim stranicama skupa dostupni su knjiga sažetaka, raspored izlaganja i druge informacije. Skup se u potpunosti održava preko platforme Zoom. Kako bi mogli sudjelovati i pratiti program, svi sudionici i gosti moraju se registrirati u četiri virtualne dvorane. Radni jezici skupa su hrvatski (i međusobno razumljivi jezici) i engleski.

Povod za temu 5. Socijalizma na klupi okrugle su obljetnice antifašističkih ustanaka: stogodišnjica Labinske republike i Proštinske bune te osamdeset godina od početka Narodnooslobodilačke borbe u okupiranoj Jugoslaviji.

Raniji skupovi iz ovoga niza: Kulturološke i povijesne interpretacije jugoslavenskoga i postjugoslavenskih društava (2013.), Socijalizam: izgradnja i razgradnja (2015.), Komunisti i komunističke partije: politike, akcije, debate (2017.) te Kontinuiteti i inovacije (2019.)

5. Socijalizam na klupi održava se uz informatičku podršku Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli te zahvaljujući financijskoj potpori zaklade Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe.

Dobrodošli!

-------------------------------------------------
5th Socialism on the Bench: Antifascism

Continuing a series of biannual conferences started in 2013, organized by the Center for Cultural and Historical Research of Socialism (CKPIS), from September 30 to October 2, 2021, the 5th International Conference Socialism on the Bench is being held, this time with the theme Antifascism. The program includes 131 participants, 103 presentations in 20 sections, 3 keynote speakers, 2 round tables, 3 book launches. Invited keynote speakers are Darko Dukovski (Rijeka), Ivo Goldstein (Zagreb) and Rastko Močnik (Ljubljana).

Book of abstracts, conference programme and other information are available at the conference homepage. The event is held entirely online via Zoom. In order to participate or follow the programme, participants and guests must register separately for each virtual room. The conference languages are Croatian (and mutually understandable languages) and English.

The motivation behind the theme of the 5th Socialism on the Bench are round anniversaries of the antifascist uprisings: the centenary of the Labin Republic and the Proština Rebellion, as well as the eighty years since the beginning of the People’s Liberation Struggle in occupied Yugoslavia.

Past conferences in this series: Cultural and Historical Interpretations of Yugoslav and Post-Yugoslav Societies (2013), Socialism: Construction and Deconstruction (2015), Communists and Communist Parties: Policies, Actions, Debates (2017), Continuities and Innovations (2019).

The 5th Socialism on the Bench is held with the IT support of the Juraj Dobrila University of Pula and thanks to the financial support of the Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe.

Welcome!

 

Popis obavijesti