Opcije pristupačnosti Pristupačnost

8. Doktorska radionica CKPIS-a i...

Od 24. do 27. kolovoza 2022. u prostoru Studentskog doma u Puli održava se 8. Doktorska radionica CKPIS-a i Odsjeka za povijest FF-a, ove godine na temu Mikrohistorija socijalizma i postsocijalizma koja proizlazi iz istraživačkog projekta Mikrosocijalizam (HRZZ). Sa svojim izlaganjima sudjeluje šesnaest doktorandica i doktoranada koji dolaze sa Srednjoeuropskog sveučilišta u Beču i Budimpešti, Europskog sveučilišnog instituta u Firenci te sa sveučilišta u Beogradu, Bologni, Cambridgeu, Gentu, Grazu, Hamburgu, Lisabonu, Ljubljani, Regensburgu, Turkuu, Varšavi i Zagrebu. Pozvani predavači su Magdalena Najbar-Agičić (Sveučilište Sjever), Tanja Petrović (ZRC SAZU, Ljubljana), Pieter Troch (Sveučilište u Gentu) i Radina Vučetić (Sveučilište u Beogradu). Prve večeri Karlo Držaić, Petra Šarin i Saša Vejzagić kao suautori predstavljaju zbornik Kartografija otpora: Zagreb 1941-1945. (ur. Josip Jagić i Marko Kostanić, RLS SEE, 2022).
Kao i ranijih godina, Organizacijski odbor čine Igor Duda (Pula), Anita Buhin (Pula/Lisabon), Tina Filipović (Pula/Zagreb) i Sara Žerić (Regensburg). Na potpori zahvaljujemo Sveučilištu i Filozofskom fakultetu, a na suradnji i susretljivosti Studentskom centru te Povijesnom i pomorskom muzeju Istre.

 

Popis obavijesti