Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Okrugli stol: Rezultati istraživačkog...

Istraživački projekt Mikrostrukture jugoslavenskoga socijalizma: Hrvatska 1970-1990. (Mikrosocijalizam, HRZZ IP-01-2018-5394) primiče se svome kraju. Suradnici se okupljaju na zadnjem radnom sastanku poslije kojega će u srijedu, 5. travnja 2023., u 12.00 sati u Dvorani Slavka Zlatića, u prizemlju Filozofskoga fakulteta u Puli, za javnost održati okrugli stol na kojem će govoriti o tijeku istraživanja, polazištima i konačnim rezultatima.

Nastupit će suradnice i suradnici dr. sc. Chiara Bonfiglioli (Sveučilišni koledž u Corku), dr. sc. Anita Buhin (Sveučilište Nova u Lisabonu), Tina Filipović (Sveučilište u Puli), izv. prof. dr. sc. Magdalena Najbar-Agičić (Sveučilište Sjever), dr. sc. Saša Vejzagić, Tomislav Branđolica (Sveučilište u Zagrebu) i voditelj projekta prof. dr. sc. Igor Duda (Sveučilište u Puli).

Projekt Mikrosocijalizam provodi se od studenog 2018. s osnovnim ciljem istraživanja društvenih odnosa i struktura kasnoga socijalizma iz perspektive mikropovijesti te društvene, kulturne, političke i ekonomske povijesti. Pozornost je bila usmjerena na ulogu građana kao samoupravljača u mjesnim zajednicama, zaštitu samoupravnih prava i društvenoga vlasništva, javnu sigurnost, općenarodnu obranu i društvenu samozaštitu, lokalne medije koji stvaraju sliku o zajednici, položaj organizacija udruženog rada između ekonomije i politike, kulturno stvaralaštvo i kulturnu politiku u samoupravnim interesnim zajednicama, ulogu žene i ženskoga aktivizma te na položaj i utjecaj boraca i njihove veteranske organizacije. Teme su obrađivane na primjeru odabranih tadašnjih općina (Pula, Rovinj, Labin, Karlovac, Duga Resa, Sisak, Varaždin, Čakovec, Koprivnica, Osijek, Šibenik, zagrebačke općine) koje su kao studije slučaja povezane sa širim kontekstom Hrvatske i Jugoslavije. Svaka tema smještena je komparativno u dvije općine, a mjesne zajednice su istražene šire od tog okvira.

Iza projektnog tima brojni su radni sati u arhivima i knjižnicama, izlaganja na znanstvenim skupovima, gostujuća predavanja i objavljeni radovi, a uskoro se očekuju znanstvena monografija i završni zbornik radova. Više o projektu i rezultatima, uključujući poveznice na radove i snimke izlaganja, može se pronaći na mrežnim stranicama.

Uzimajući u obzir prethodni uspostavni istraživački projekt Stvaranje socijalističkoga čovjeka. Hrvatsko društvo i ideologija jugoslavenskoga socijalizma (Socijalistički čovjek), istekom istraživačkog projekta Mikrosocijalizam, koji je četiri godine bio povezan s programom Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti, ove godine završava desetogodišnji ciklus pripreme i provođenja projekata koje je pri sveučilišnom Centru za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma (CKPIS) vodio prof. dr. sc. Igor Duda uz potporu Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ).

 

Popis obavijesti