Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Započela 9. Doktorska radionica...

Od srijede, 23. kolovoza, do subote, 26. kolovoza, u prostoru Studentskog doma održava se 9. Doktorska radionica Centra za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma i Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.

Ovogodišnja tema Što je bila Europa? Predodžbe, podjele i integracije od 1940-ih do 2010-ih (What Was Europe? Perception, Division and Integration, 1940s-2010s) povezana je sa suradnjom na projektu Humboldtova sveučilišta u Berlinu pod naslovom Suche nach der verlorenen Zeit – Jugoslawien und die europäische Integration. Zahvaljujući toj suradnji kao pozvani predavači na radionici sudjeluju Radina Vučetić i Nemanja Radonjić sa Sveučilišta u Beogradu. Predavači su također Dean Vuletic sa Sveučilišta u Luksemburgu i Anita Buhin sa Sveučilišta Nova u Lisabonu. Sedamnaest doktorandica i doktoranada dolazi sa sveučilišta u Berlinu, Bielefeldu, Bohumu, Budimpešti, Glasgowu, Ljubljani, Münchenu, Potsdamu, Pragu, Tübingenu i Zagrebu. Organizacijski odbor u sastavu Igor Duda (Pula), Anita Buhin (Lisabon), Tina Filipović (Zagreb) i Sara Žerić (Regensburg) zahvaljuje Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli i Filozofskom fakultetu na potpori te na suradnji Studentskom centru i Povijesnom i pomorskom muzeju Istre.

Popis obavijesti