Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Temeljem članka 3. Pravilnika o stjecanju pedagoških kompetencija (KLASA: 003-05/19-01/08; URBROJ: 380-01-19-1 od 30. rujna 2019.), a sukladno odredbama članka 57. Zakona visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/2022), Sveučilište Jurja Dobrile u Puli 21. kolovoza 2023. godine raspisuje

NATJEČAJ

ZA UPIS NA PROGRAM STJECANJA PEDAGOŠKIH KOMPETENCIJA

 

1. Pravo upisa na Program stjecanja pedagoških kompetencija (dalje u tekstu: Program) koji izvodi Sveučilište Jurja Dobrile u Puli (dalje u tekstu: Sveučilište) imaju osobe koje su završile prijediplomski sveučilišni ili stručni studij, diplomski sveučilišni studij te integrirani prijediplomski i diplomski sveučilišni studij, kao i četverogodišnji sveučilišni i stručni dodiplomski studij prije uvođenja Bolonjske reforme.           

2. Pravo upisa na ovaj Program imaju i sve druge osobe koje su prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama i Zakonu o strukovnom obrazovanju stekle sve ostale preduvjete za zapošljavanje u osnovnim i srednjim školama.

3. Program se izvodi jednu akademsku godinu, na daljinu, a završetkom se stječu pedagoške kompetencije koje su prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Republike Hrvatske potrebne za rad u osnovnoj odnosno srednjoj školi (najmanje 55 ECTS-a).

4. Prilikom prijave na natječaj za Program potrebno je dostaviti:

  • ispunjenu prijavnicu
  • ovjerenu presliku diplome/svjedodžbe ili rješenje o priznavanju istovrijednosti strane diplome/svjedodžbe
  • presliku domovnice ili dokaz o državljanstvu druge države 
  • fotografiju veličine 4 x 6 cm
  • osobe zaposlene u školi: potvrdu o zaposlenju u školi
  • strane državljanke/strani državljani: potvrdu o poznavanju hrvatskoga jezika na razini B2

Prijave se podnose poštom preporučeno na adresu:

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Zagrebačka 30
Za Program stjecanja pedagoških kompetencija
52100 Pula

5.  Natječaj za upis na Program traje zaključno do 18. rujna 2023.

Nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Obavijest o upisu bit će objavljena na mrežnim stranicama Sveučilišta 26. rujna 2023.

6. Da bi se Program provodio, minimalan broj upisanih polaznika i polaznica je 18.

7. Troškovi obrazovanja na Programu iznose 1.130,00 eura po polazniku/polaznici.

Ako troškove snosi osoba koja upisuje Program, moguće je plaćanje u dvije (2) rate uz ispunjavanje zahtjeva za obročnu otplatu.

U slučaju da troškove snosi pravna osoba (npr. institucija u kojoj je osoba zaposlena), iznos se uplaćuje jednokratno.

Studentice i studenti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli s utvrđenim invaliditetom 60 % i više koji upišu Program oslobađaju se troškova Programa.

8. Informacije o upisima i početku nastave na Programu bit će objavljene na stranici https://www.unipu.hr/obrazovanje/cjelozivotno_obrazovanje/program_stjecanja_pedagoskih_kompetencija/obavijesti 26. rujna 2023., a upis na Program i početak nastave predviđen je za 3. listopada 2023. u 16.00 sati.

9. Ostale informacije mogu se dobiti putem e-pošte: ured-co@unipu.hr i marlena.plavsic@unipu.hr; na tel.: 052/377-056 i na stranici  https://www.unipu.hr/obrazovanje/cjelozivotno_obrazovanje/program_stjecanja_pedagoskih_kompetencija

 

Prilozi:

Popis obavijesti