Opcije pristupačnosti Pristupačnost

O programu

Program stjecanja pedagoških kompetencija za strukovne učitelje i suradnike u nastavi program je cjeloživotnoga stručnog usavršavanja koji traje jednu akademsku godinu.

Prema Odluci o donošenju Programa stjecanja pedagoških kompetencija za strukovne učitelje i suradnike u nastavi (Ministarstvo znanosti i obrazovanja; KLASA: 023-03/14-06/00003; URBROJ: 533-25-17-0013 od 16. svibnja 2017.) ovim se Programom osigurava stjecanje potrebnih 60 ECTS-a iz područja pedagoških kompetencija (ECTS = European Credit Transfer and Accumulation System; europski sustav prijenosa i skupljanja kredita; 1 ECTS bod/kredit = 30 sati rada studenta/studentice). 

Prema istoj Odluci osobe koje su stekle pedagoške kompetencije programima pedagoško-psihološke izobrazbe prije donošenja Programa stjecanja pedagoških kompetencija strukovnih učitelja i suradnika u nastavi, nisu dužne upisivati Program stjecanja pedagoških kompetencija za strukovne učitelje i suradnike u nastavi.

Izvođač programa