Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Obavijesti

Sve polaznice i polaznici koji su se prijavili na Program primljeni su. Dobrodošli! Detaljnije obavijesti o Programu i o upisu dobit ćete u utorak 3. listopada 2023. s početkom u 15 sati na poveznici  https://ovh.unipu.hr/b/dar-tru-a22 .  Istoga dana u 16 sati na istoj poveznici počinje nastava, i to iz kolegija Osnove opće i razvojne psihologije.

Temeljem članka 3. Pravilnika o stjecanju pedagoških kompetencija (KLASA: 003-05/19-01/08; URBROJ: 380-01-19-1 od 30. rujna 2019. godine), prema Odluci o donošenju Programa stjecanja pedagoških kompetencija za strukovne učitelje i suradnike u nastavi (KLASA: 023-03/14-06/00003; URBROJ: 533-25-17-0013 od 16. svibnja 2017.) te sukladno odredbama članka 105. stavka 8. i 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/2008. 86/2009, 92/2010, 105/2010 – ispr., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i članka 37. stavcima 2., 3., 4., 5. Zakona o strukovnom obrazovanju (NN 30/2009) Sveučilište Jurja Dobrile u Puli dana 21. kolovoza 2023. godine raspisuje   NATJEČAJ ZA UPIS NA PROGRAM STJECANJA PEDAGOŠKIH KOMPETENCIJA ZA STRUKOVNE UČITELJICE/UČITELJE I SURADNIKE/SURADNICE U NASTAVI

Natječaj za upis polaznika i polaznica na Program stjecanja pedagoških kompetencija za strukovne učitelje i suradnike u nastavi za akademsku godinu 2023./2024. bit će objavljen 21. kolovoza 2023.

Sve polaznice i polaznici koji su se prijavili na Program primljeni su. Dobrodošli! Detaljnije obavijesti o Programu i o upisu dobit ćete u utorak 4. listopada 2022. s početkom u 15 sati na poveznici https://ovh.unipu.hr/b/dar-tru-a22 . Istoga dana u 16 sati na istoj poveznici počinje nastava, i to iz kolegija Opća psihologija.

Temeljem članka 4. Pravilnika o stjecanju pedagoških kompetencija (KLASA: 003-05/14-01/09-01; URBROJ: 380-14-01-1 od 27. studenog 2014. godine), prema Odluci o donošenju Programa stjecanja pedagoških kompetencija za strukovne učitelje i suradnike u nastavi (KLASA: 023-03/14-06/00003; URBROJ: 533-25-17-0013 od 16. svibnja 2017.) te sukladno odredbama članka 105. stavka 8. i 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/2008. 86/2009, 92/2010, 105/2010 – ispr., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i članka 37. stavcima 2., 3., 4., 5. Zakona o strukovnom obrazovanju (NN 30/2009) Sveučilište Jurja Dobrile u Puli u Puli dana 22. kolovoza 2022. godine raspisuje Natječaj za upis na Program stjecanja pedagoških kompetencija za strukovne učiteljice/učitelje i suradnike/suradnice u nastavi

Natječaj za upis polaznika i polaznica na Program stjecanja pedagoških kompetencija za strukovne učitelje i suradnike u nastavi za akademsku godinu 2022./2023. bit će objavljen 22. kolovoza 2022. na mrežnim stranicama unipu.hr i u dnevnom tisku Glasa Istre.