Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Uvjeti upisa

Pravo upisa na ovaj Program stjecanja pedagoških kompetencija za strukovne učitelje i suradnike u nastavi na Sveučilištu Juraj Dobrile u Puli imaju osobe koje su sukladno članku 105. stavku 8. i 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovno i srednjoj školi (NN 87/2008. 86/2009, 92/2010, 105/2010 – ispr., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i članka 37. stavcima 2., 3., 4., 5. Zakona o strukovnom obrazovanju (NN 30/2009) stekle preduvjete za zapošljavanje u ustanovama za strukovno obrazovanje.