Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Dana 15. svibnja u gradu Ulmu u Njemačkoj održana je Finalna konferencija EU projekta DA-SPACE na kojem su sudjelovali projektni timovi Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli te Upravnog odjela za gospodarstvo Istarske županije. Također je održan i 2. International Demo day na kojemu su svoju inovativnu ideju, kao rezultat rada u 2. ciklusu Otvorenog inovacijakog laboratorija, prezentirali studenti Sveučilišta i pobjednici lokalnog laboratorija Nikolina Gerić i Roman Ivezić.

Pomoćnica direktora IDA-e Tamara Kiršić, ujedno i mentorica uključena u prijašnji ciklus laboratorija, sudjelovala je na okruglom stolu na temu "Kako politika potiče otvorene inovacije i poduzetništvo". Događaji poput 2. International Demo Day-a i Finalne konferencije DA-SPACE projekta predstavljaju mogućnosti za umrežavanje na međunarodnoj razini, sudjelovanje na predavanjima poznatih govornika te za dijeljenje i širenje iskustava i znanja u području otvorenih inovacija i ko-kreacije.

Projekt DA-SPACE promovira interdisciplinarnu i međunarodnu suradnju i usmjeren je na povezivanje akademskog, gospodarskog, istraživačkog i javnog sektora, te stvaranje inovativnog i tehnološki razvijenog okruženja. Ciljevi su unaprjeđenje poduzetničkih vještina i smanjenje odljeva mozgova, podupiranje inovacija i uvođenja novih tehnologija, te suradnja i stabilnost u dunavskoj regiji.

Pogledajte galeriju fotografija s konferencije.


Početak projekta: 1.1.2017.
Završetak projekta: 30.06.2019.
Ukupni budžet: 1.787.166,50 EUR
ERDF: 1.342.128,75 EUR
IPA: 176.962,77 EUR

Projekt je sufinanciran fondovima Europske Unije (ERDF, IPA)

Popis obavijesti