Predsjedavajuća konferencija „Marie Sklodowska – Curie Actions: Brain circulation and future jobs“ održat će se 19. lipnja 2020. u video formatu. Nakon što je konferencija, koja je trebala biti održana u Zagrebu 27. i 28. travnja 2020. godine, odgođena zbog situacije nastale razvijanjem i širenjem korona virusa (COVID-19), Ministarstvo znanosti i obrazovanja, u suradnji s Agencijom za mobilnost i programe EU, odlučili su prilagoditi koncept konferencije na način da će biti digitalno održana.

Na ovom jednodnevnom online događaju, glavni ciljevi konferencije i dalje će pridonijeti raspravi o dva glavna aspekta:

  • ulozi i važnosti MSCA programa u postizanju pozitivne i uravnotežene cirkulacije mozgova te kako privući i zadržati izvrsne istraživače, potaknuti sudjelovanje u istraživačkim i inovacijskim programima;
  • naglasiti važnost međusektorske i interdisciplinarne mobilnosti te pokušati identificirati buduće izazove istraživača u daljnjem razvoju karijere s fokusom na poslove budućnosti.

Konferencija će okupiti predstavnike hrvatske i europske znanstvene zajednice, predstavnike neakademskog sektora, predstavnike Europske komisije i europske Izvršne agencije za istraživanje, donositelja politika u području istraživanja i inovacija, MSCA eksperte, članove programskih odbora te nacionalnih osoba za kontakt programa Obzor 2020, kao i ostale zainteresirane sudionike.

Sudjelovanje na konferenciji je besplatno! Više informacija o konferenciji te poveznica za prijavu na konferenciju dostupno je na: 

 

Popis obavijesti