Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Istraživanje o uslugama karijernog...

Agencija za mobilnosti programe EU pokrenula je istraživanje o uslugama karijernog savjetovanja na visokim učilištima i znanstvenim institucijama u RH. Karijerne usluge usmjerene istraživačima u fokusu su EURAXESS mreže od 2015. godine te se od tada u sklopu projekata EURAXESS TOP III i aktualnog EURAXESS TOP IV, u kojima Agencija aktivno sudjeluje kao partner i voditelj radnih zadataka, istražuju različiti modeli pružanja karijernih usluga, modeli karijernih centara te karijerni alati namijenjeni istraživačima.

Cilj istraživanja jest prikupiti informacije o vrstama karijernih usluga dostupnima na visokim učilištima i znanstvenim institucijama u RH i za kojima od njih postoji najveća potreba, ciljanim skupinama kojima su one namijenjene te kojima su najviše potrebne, mogućnostima koje se nude "mladim istraživačima", broju uspostavljenih karijernih centara i djelatnostima koje obavljaju te izazovima s kojima se susreću pružatelji karijernih usluga.

Informacije o pružanju karijernih usluga i radu karijernih centara prikupljat će se online upitnikom koji se sastoji od 33 pitanja i za čije je popunjavanje potrebno izdvojiti do 15 minuta. Izrazi koji se koriste u ovome upitniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na oba spola.

Upitniku o karijernim uslugama na visokim učilištima i znanstvenim institucijama u RH možete pristupiti na sljedećoj poveznici:

Popis obavijesti