Dokumenti izdavačke djelatnosti

I. Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti

II. Plan izdavačke djelatnosti

III. Konačan plan izdavačke djelatnosti

IV. Izvješće o realizaciji konačnog plana izdavačke djelatnosti

V. Sa(n)jam knjige

VI.   Obrasci