Dokumenti izdavačke djelatnosti

I. Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti

I.1. Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti, KLASA: 003-05/13-01/05-01, URBROJ: 380-13-01-1 od 1. ožujka 2013. godine)

II. Prijedlog plana izdavačke djelatnosti

II.1. Plan izdavačke djelatnosti za 2014. godinu

II.2. Prijedlog plana izdavačke djelatnosti za 2016. godinu (uvršten kao jedna od točaka Dnevnog reda na 3. sjednici Senata SJD u Puli održanoj 30. studenog 2015. g.)

II.3. Prijedlog plana izdavačke djelatnosti za 2017. godinu

II.4. Prijedlog plana izdavačke djelatnosti za 2018. godinu

II.5. Prijedlog plana izdavačke djelatnosti za 2019. godinu

II.5.1.  Odluka Senata o prihvaćanju Prijedloga plana izdavačke djelatnosti za 2019. godinu

III. Konačan plan izdavačke djelatnosti

III.1. Konačan plan izdavačke djelatnosti za 2015. godinu

III.2. Konačan plan izdavačke djelatnosti za 2016. godinu

III.3. Konačan plan izdavačke djelatnosti za 2017. godinu

III.4. Konačan plan izdavačke djelatnosti za 2018. godinu

III.5.  Konačan plan izdavačke djelatnosti za 2019. godinu

IV. Izvješće o realizaciji konačnog plana izdavačke djelatnosti

V. Sa(n)jam knjige

V.1. Sa(n)jam knjige 2014.g. - sveučilišna izdanja

V.2. Sa(n)jam knjige 2015.g. - sveučilišna izdanja

V.3. Sa(n)jam knjige 2016.g. - sveučilišna izdanja

V.4. Sa(n)jam knjige 2017.g. - sveučilišna izdanja

V.5. Sa(n)jam knjige 2018.g. - sveučilišna izdanja