DOKUMENTI:

UNWTO Affiliate Member


Dokumenti

Izdavačka djelatnost 2018. godina

1. Konačan plan izdavačke djelatnosti za 2018. godinu

Izdavačka djelatnost 2017. godina

1. Prijedlog plana izdavačke djelatnosti za 2017. godinu

2. Plan izdavačke djelatnosti za 2017. godinu

Izdavačka djelatnost 2016. godina

1. Prijedlog plana izdavačke djelatnosti za 2016. godinu (uvršten kao jedna od točaka Dnevnog reda na 3. sjednici Senata SJD u Puli održanoj 30. studenog 2015. g.)

2. Konačan plan izdavačke djelatnosti za 2016. godinu

Izdavačka djelatnost 2015. godina

1. Plan izdavačke djelatnosti za 2015. godinu

2. Narudžbenica za kupnju knjiga

3. Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti

4. Sa(n)jam knjige 2015.g. - sveučilišna izdanja

Izdavačka djelatnost 2014. godina

1. Plan izdavačke djelatnosti za 2014. godinu

2. Sa(n)jam knjige 2014.g. - sveučilišna izdanja

Izdavačka djelatnost 2013. godina

1. Plan izdavačke djelatnosti Sveučilišta u Puli za 2013. godinu

2. Odluka o imenovanju članova za Izdavačku djelatnost 2013.

Izdavačka djelatnost 2012. godina

1. Plan Izdavačke djelatnosti Sveučilišta u 2012. godini

2. Odluka o prihvaćanju plana izdavačke djelatnosti 2012.

3. Odobrena financijska sredstva prema planu Izdavačke djelatnosti za 2012. godinu

4. Sa(n)jam knjige 2012.g. - sveučilišna izdanja

5. Izvješće o realizaciji plana za 2012. godinu

Izdavačka djelatnost 2011. godina

1. Plan Izdavačke djelatnosti Sveučilišta u 2011. godini

2. Realizacija plana Izdavačke djelatnosti za 2011. godinu

3. Neuvršteno u plan za 2011. godinu

4. Realizacija,sufinanciranje po posebnim odlukama 2011.

5. Odluka o prihvaćanju izvješća o realizaciji plana