Opcije pristupačnosti Pristupačnost

O djelatniku

Ivica Petrinić, prof.

Funkcija:voditelj Odjeljka za informacijske sustave i aplikacije
Lokacija: kabinet 3, Preradovićeva 1/1 (poslovna zgrada FET-a)
Telefon:385.52.377054
Interni telefon:254
E-mail: E-mail
URL službenih stranica na Webu: https://www.unipu.hr/ivica.petrinic
Organizacijska jedinica: Sveučilišni računski i informacijski centar
Na sveučilištu od:2015.