IVICA PETRINIĆ:

UNWTO Affiliate Member


O djelatniku

Ivica Petrinić, prof.

Funkcija: voditelj Odjeljka za informacijske sustave i aplikacije

Lokacija:
kabinet 3, Preradovićeva 1/1 (poslovna zgrada FET-a)
Telefon:
385.52.377054
Telefon kućni:
254
URL službenih stranica na Webu:
Katedra/služba:
Sveučilišni računski i informacijski centar