Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Usluge za studente

Stručna praksa

Centar za razvoj karijera nastoji svim studentima osigurati stručnu praksu kroz pripremu potrebne dokumentacije kao i samog dogovora oko odrađivanja stručne prakse sa poduzećima. Niže na stranici provjerite s kojim poduzećima imamo sklopljenu suradnju, a ukoliko niste našli poduzeće koje vam odgovara slobodno nam se javite na e-mail.

  • Dobrovoljna praksa
  • Stručna praksa u sklopu kolegija (dobivanje ECTS bodova)
  • Stručna praksa u sklopu pisanja završnih/diplomskih radova
  • Popis partnera sastavnica Sveučilišta (FET-a i FITIKS-a)

Radionice

Centar za razvoj karijere organizira radionice sa stručnjacima, ekspertima i psiholozima kako bi se studente pobliže upoznalo s radnim pravom, selekcijskim procesima te psihologijom rada. Također se organiziraju i gostujuća predavanja predstavnika poduzeća kako bi se studentima prenijela znanja i iskustva o prirodi određenih poslova, te pružio primjer uspješne karijere u praksi, a samim time i motiviralo studente za ulazak na tržište rada.

Savjetovanja

Centar za razvoj karijera pruža mogućnost individualnog i grupnog savjetovanja vezanih uz razvoj karijere studenata, izradu CV-a, motivacijskog pisma/zamolbe, simulaciju intervjua, pripremu za testiranje, te edukacija o korištenju alata za traženje poslova kako bi studenti bili spremni za ulazak na tržište. Osim pripreme za razvoj same karijere pružamo mogućnost pripreme tijekom studija.

  • Priprema za prezentacije/obranu završnih/diplomskih radova
  • Priprema za zaposlenje
  • Pomoć pri izradi životopisa, zamolbe, motivacijskog pisma
  • Prijavni obrazac