Erasmus+ povjerenstvo za odabir kandidata (Odluka rektora, KLASA: 605-01/19-01/39, URBROJ: 380-01-01-19-2) u okviru trećeg Erasmus+ natječaja za osoblje, projekt broj 2018-1-HR01-KA103-046933  dana 7.6.2019. ocijenilo je jednu pristiglu prijavu zaprimljenu putem urudžbenog zapisnika u periodu od 16.5.-7.6.2019.:

  • dr. sc. Isabella Matticchio (stručno osposobljavanje)

Prijava je udovoljila formalnim i kvalitativnim uvjetima Natječaja te se dodjeljuje financijska potpora kako je navedeno: 

  • dr. sc. Isabella Matticchio

Sukladno pristizanju novih prijava Povjerenstvo će objaviti nove rezultate, do popunjavanja mjesta.

Više:

Popis obavijesti