Obavijest o zaprimljenim i odobrenim...

Erasmus+ povjerenstvo za odabir kandidata (Odluka rektora, KLASA: 605-01/19-01/74, URBROJ: 380-01-01-19-2) u okviru prvog Erasmus+ natječaja za osoblje, projekt broj 2019-1-HR01-KA103-060272 dana 23.10.2019. ocijenilo je devet pristiglih prijava zaprimljenih putem urudžbenog zapisnika u periodu od 27.9.2019 do 23.10.2019:

  • izv. prof. dr. sc. Tea Golja (podučavanje)
  • izv. prof. dr. sc. Sabina Vidulin (podučavanje) 
  • doc. art. dr. art. Charlene Farrugia Bozac (podučavanje)
  • doc. dr. sc. Dean Sinković (stručno osposobljavanje) 
  • izv. prof. mr. art. Franko Božac (podučavanje) 
  • mr. sc. Lorena Lazarić Stefanović, pred. (stručno osposobljavanje)
  • Vesna Mijatović, dipl.iur. (stručno osposobljavanje)
  • prof. dr. sc. Nevenka Tatković (stručno osposobljavanje)
  • izv. prof. dr. sc. Valter Boljunčić (stručno osposobljavanje)

Natječaj i odabir kandidata proveden je sukladno Pravilniku o provođenju Erasmus+ programa objavljenom na stranicama Agencije za mobilnost i programe EU.

Formalnim uvjetima Natječaja udovoljile su sve prijave. Kvalitativnom provjerom utvrđeno je da su sve prijave udovoljile uvjetima natječaja te im se dodjeljuje financijska potpora sukladno predloženom programu rada.

Kod prijave na natječaj kandidatkinje Vesne Mijatović zatražena je dopuna programa rada.

Preporuka Povjerenstva za buduće kandidate je da koriste Europass CV obrazac na engleskom jeziku kao i da se detaljnije razradi plan i program rada mobilnosti. 

Svaki kandidat ima pravo na sufinanciranje 2 dana putovanja (jedan dan u odlasku i jedan dan u povratku).

Ured za partnerstvo i projekte

Popis obavijesti