5. lipnja 2018. godine zatvoren je Erasmus+ natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja za zimski semestar akademske godine 2018./2019. u okviru projekta broj 2018-1-HR01-KA103-046933. Pregled  pristiglih prijava i kvalitativnu ocjenu istih obavilo je Erasmus povjerenstvo imenovano Odlukom rektora (KLASA: 605-01/18-01/52, URBROJ: 380-01-01-18-9).

Putem urudžbenog zapisnika zaprimljeno je 7 prijava:

  • prof.dr.sc. Marinko Škare (održavanje nastave)
  • doc.dr.sc. Dean Sinković, MBA (održavanje nastave)
  • izv.prof.dr.sc. Valter Boljunčić (stručno osposobljavanje)
  • prof.dr.sc. Nevenka Tatković (stručno osposobljavanje)
  • Vesna Mijatović, dipl.iur (stručno osposobljavanje)
  • Noris Rosanda, mag.ing.agr. (stručno osposobljavanje)
  • Emina Lehkec, mag.oec (stručno osposobljavanje).

Natječaj i odabir kandidata proveden je sukladno Pravilniku o provođenju Erasmus+ programa objavljenom na stranicama Agencije za mobilnost i programe EU.

Formalnim uvjetima Natječaja udovoljile su sve prijave. Kvalitativnim uvjetima Natječaja su također udovoljile sve prijave te im se dodjeljuje financijska potpora sukladno predloženom programu rada.

Ured za partnerstvo i projekte

Popis obavijesti