14. studenog 2018. godine zatvoren je Erasmus+ natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja za ljetni semestar akademske godine 2018./2019. u okviru projekta broj 2018-1-HR01-KA103-046933. Pregled pristiglih prijava i kvalitativnu ocjenu istih obavilo je Erasmus povjerenstvo imenovano Odlukom rektora (KLASA: 605-01/18-01/96, URBROJ: 380-01-01-18-11). Rezultate pročitajte u nastavku.

Putem urudžbenog zapisnika zaprimljeno je 9 prijava:

 • izv. prof. art. Borut Zagoranski (održavanje nastave)
 • Petra Burić, mag. ing. biotechn. (stručno osposobljavanje) 
 • doc. dr. sc. Ines Kovačić (stručno osposobljavanje) 
 • doc. dr. sc. Ivana Paula Gortan-Carlin (stručno osposobljavanje) 
 • Lorena Lazarić, v. pred. (stručno osposobljavanje) 
 • doc. dr. sc. Dean Sinković (održavanje nastave) 
 • Dario Kukuljan (stručno osposobljavanje) 
 • Tajana Baršnik Peloza, prof. (stručno osposobljavanje) 
 • dr. sc. Katarina Gerometta (održavanje nastave i stručno osposobljavanje) 

Natječaj i odabir kandidata proveden je sukladno Pravilniku o provođenju Erasmus+ programa objavljenom na stranicama Agencije za mobilnost i programe EU.

Formalnim uvjetima Natječaja udovoljile su sve prijave. Kvalitativnim uvjetima Natječaja su također udovoljile sve prijave. S obzirom na veći broj zatraženim dana aktivnosti od dodijeljenih financijskih sredstava, financijska potpora dodjeljuje se sukladno predloženom programu rada te broju dana aktivnosti kako je navedeno: 

 • izv. prof. art. Borut Zagoranski - 3 dana aktivnosti
 • Petra Burić, mag. ing. biotechn. - 7 dana aktivnosti
 • doc. dr. sc. Ines Kovačić - 7 dana aktivnosti
 • doc. dr. sc. Ivana Paula Gortan-Carlin - 5 dana aktivnosti
 • Lorena Lazarić, v. pred. - 5 dana aktivnosti
 • doc. dr. sc. Dean Sinković - 5 dana aktivnosti
 • Dario Kukuljan - 5 dana aktivnosti
 • Tajana Baršnik Peloza, prof. - 5 dana aktivnosti
 • dr. sc. Katarina Gerometta - 5 dana aktivnosti

Svaki kandidat ima pravo na sufinanciranje 2 dana putovanja (jedan dan u odlasku i jedan dan u povratku).

Ured za partnerstvo i projekte

Popis obavijesti