20. studenog 2018. godine zatvoren je Erasmus+ natječaj za studente za ljetni semestar akademske godine 2018/2019. Ured za partnerstvo i projekte zaprimio je deset prijava. Formalnu i kvalitativnu procjenu prijava provelo je Povjerenstvo imenovano Odlukom Rektora, KLASA: 605-01/18-01/94 i URBROJ: 380-01-01-18-12.

Bodovna lista temeljena je na sljedeći način: maksimalno 50 bodova za akademski uspjeh i maksimalno 20 bodova za ocjenu pisma motivacije. Temeljem pregledanih prijava utvrđena je sljedeća lista studenata koji će sukladno odobrenim sredstvima odlaziti na međunarodnu mobilnost počevši od prvog kandidata na listi. Svim studentima se odobrava mobilnost u ljetnom semestru.

 

Svi kandidati mogu pogledati detaljnu bodovnu listu i/ili zatražiti dodatne informacije u Uredu za partnerstvo i projekte.

 

Rad povjerenstva nadziran je od strane Ureda za partnerstvo i projekte.

Rd.br.

Ime

Prezime

ukupno

1.

Groucho Bono

Štingl

55

2.

Monika

Šumar

55

3.

Renata

Raguž

54

4.

Jana

Cestnik

54

5.

Maja

Paus

54

6.

Valerija

Švigir

51

7.

Ana

Papac

51

8.

Tena

Višnjić

45

9.

Benjamin

Lanca

45

10.

Melani

Jukić

41

 

Ured za partnerstvo i projekte

Popis obavijesti