30. travnja 2020. godine zatvoren je prvi Erasmus+ natječaj za studente za akademsku godinu 2020/2021. Ured za partnerstvo i projekte zaprimio je osamnaest (18) online prijava. Formalnu i kvalitativnu procjenu prijava provelo je Povjerenstvo imenovano Odlukom Rektora, KLASA: 605-01/20-01/07 i URBROJ: 380-01-01-20-2.

Bodovna lista temeljena je na sljedeći način: maksimalno 50 bodova za akademski uspjeh i maksimalno 20 bodova za ocjenu pisma motivacije. Temeljem pregledanih prijava utvrđena je sljedeća lista studenata koji će sukladno odobrenim sredstvima odlaziti na međunarodnu mobilnost počevši od prvog kandidata na listi. U ovom trenutku svim studentima se odobrava mobilnost na temelju prijave.

Svi kandidati mogu pogledati detaljnu bodovnu listu i/ili zatražiti dodatne informacije u Uredu za partnerstvo i projekte.

Rad povjerenstva nadziran je od strane Ureda za partnerstvo i projekte.

Rd. br.

Ime

Prezime

Ukupno

1

Danijela

Grubišić

68.0

2

Domagoj

Dobrila

66.0

3

Anela

Ključo

65.0

4

Petar

Hlašć

63.0

5

Noel

Ivanković

61.5

6

Maharana

Čičić

61.0

7

Matija

Bešvir

59.0

9

Katja

Črnja

57.0

10

Sara

Dangubić

57.0

8

Maja

Rovis

56.5

13

Ivona

Radoš

55.0

12

Milica

Božičković

54.0

14

Erik

Vesel

54.0

11

Luka

Lušetić

52.5

15

Ivana

Jelenčić

52.0

16

Ivona

Mandić

48.5

17

Srđan Daniel

Simić

45.5

18

Ivan

Blažević

44.5

Ured za partnerstvo i projekte

Popis obavijesti