Umwelt-Campus Birkenfeld Treir University of Applied Sciences traži zainteresirane studente koji su se voljni prijaviti programu Study Semester u ljetnom semestru (ožujak – srpanj 2019.). Studenti će tijekom semestra proći kroz šest modula koji obuhvaćaju tematiku obnovljive energije, analize životnog ciklusa i klimatskih promjena u sklopu s osnovama održivog poslovnog upravljanja. Kao dodatak navedenome, uvrstit će se aspekti njemačkog jezika i kulture. 

Moduli ljetnog semestra: 

  1. Solar Energy
  2. Challenges of Climate Change and Water Resources
  3. Land Use and Material Flow Management
  4. Fundamentals of Entrepreneurial Management
  5. Consumer Culture and Strategic Marketing
  6. German and International Business Culture

Sveučilište pruža sljedeće uvjete :

  • predavanja na engleskom jeziku
  • mogućnost ostvarenja ukupno 30 ECTS bodova po semestru
  • boravak na kampusu u Birkenfeldu, Njemačka
  • besplatnu školarinu.

Zainteresirani studenti mogu pronaći dodatne informacije i upute za prijavu na službenoj internetskoj stranici: http://umwelt-campus.de/studysemester ili kontaktom na mail adresu: studysemester@umwelt-campus.de.

Dodatne informacije također su dostupne na društvenim mrežama Sveučilišta i promotivnom letku:

Facebook: https://www.facebook.com/InternationalTeamUCB/

Instagram:  https://www.instagram.com/international_team_ucb/

 

Popis obavijesti