Sveučilište Jurja Dobrile u Puli objavljuje produljenje natječaja za osoblje od 6. studenog 2018. godine (KLASA: 605-01/17-01/99, UR. BROJ: 380-01-13-18-7) pod projektnim brojem 2017-1-HR01-KA107-035013, suradnjom između programa (EU) i zemalja partnera (izvan EU). Poziv je otvoren za osoblje u svrhu realizacije mobilnosti podučavanja ili stručnog osposobljavanja. 

Rok se produljuje do popunjenja slobodnih mjesta. 

Realizacija mobilnosti se iznimno može odobriti i nakon 30. travnja 2019. godine. 

Tekst natječaja kao i sve ostale informacije dostupne su na engleskoj stranici: 

Popis obavijesti