Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje natječaj:

  1. Muzička akademija: 
  • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u nastavno zvanje i radno mjesto umjetnički savjetnik iz umjetničkog područja, polje glazbena umjetnost, grana kompozicija (Solfeggio) na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom; 
  • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u umjetničko-nastavno zvanje i radno mjesto docentaiz umjetničkog područja, polje glazbena umjetnost, grana kompozicija – teorijski predmeti (Polifonija) na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom; 
  • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u umjetničko-nastavno zvanje i radno mjesto docentaiz umjetničkog područja, polje glazbena umjetnost, grana reprodukcija glazbe - sviranje (Klasična harmonika) na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.
  1. Odjel za prirodne i zdravstvene studije: 
  • za izbor tri izvršitelja/izvršiteljice u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora – prvi izboriz područja prirodnih znanosti,polje interdisciplinarne prirodne znanosti, grana znanost o moru.
  • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docentaiz područja biomedicine i zdravstva. polje kliničkih medicinskih znanosti,grana klinička biokemija na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu (dopunski rad sukladno članku 61. stavku 3. Zakona o radu).

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

a) životopis;

b) preslik odgovarajuće diplome poslijediplomskog doktorskog, odnosno diplome preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija;

c) opis dosadašnje znanstvene, umjetničke, nastavne i stručne djelatnosti;

d) popis objavljenih znanstvenih, umjetničkih i stručnih radova i priložiti preslike relevantnih radova;

e) domovnicu ili dokaz o državljanstvu neke druge države;

f) za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 30 danaod dana objave u Narodnim novinama.

S pristupnicima u naslovnim zvanjima ne sklapa se ugovor o radu.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Ako se na natječaj javi pristupnik koji nema znanstveno zvanje dužan je snositi troškove provedbe izbora sukladno općem aktu Sveučilišta.

Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Sveučilište Jurja Dobrile u Puli kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka

Prijave sa prilozima podnose se tajništvu Rektorata na adresi: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30 s  naznakom "za natječaj".     

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Popis obavijesti