NATJEČAJI:

UNWTO Affiliate Member


Sveučilište Jurja Dobrile u Puli objavljuje ispravak i poništenje dijela natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 96, od dana 31. listopada 2018. godine i to na način da u točki 1. umjesto teksta „dva izvršitelja“ treba stajati „jedan izvršitelj“, a tekst pod točkom 2. briše se.
 

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli 

Popis obavijesti