NATJEČAJI:

UNWTO Affiliate Member


Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, raspisuje Natječaj za zapošljavanje na projektu Hrvatske zaklade za znanost “Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti”, a u svrhu stjecanja akademskog stupnja doktora znanosti s temom djelovanje Saveza udruženja boraca Narodnooslobodilačkog rata u Hrvatskoj 1970.-1990.

Filozofski fakultet:

 

 

 

  • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice kao doktoranda/doktorandice u suradničko zvanje i na radno mjesto asistentaiz područja humanističkih znanosti, polja povijesti, grane hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest, na projektu „Mikrostrukture jugoslavenskoga socijalizma: Hrvatska 1970-1990. (Mikrosocijalizam)“ (HRZZ IP-01-2018-5394) na određeno vrijeme do 4 godine u punom radnom vremenu.

Obavezni uvjeti: 

  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij povijesti;
  • ukupan prosjek ocjena na diplomskom sveučilišnom studiju koji osigurava upis na poslijediplomski doktorski studij Moderne i suvremene hrvatske povijesti u europskom i svjetskom kontekstu na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Dodatni kriteriji:

  • dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad;
  • sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama;
  • upisan poslijediplomski doktorski studij;
  • iskustvo u istraživanju povijesti Hrvatske u socijalističkoj Jugoslaviji;
  • iskustvo u timskom radu i projektnoj suradnji.


Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

a) životopis;

b) preslik diploma preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija; 

c) preslik dopunske isprave o studiju za preddiplomski i diplomski studij;

d) potvrda o upisu na doktorski studij; 

e) opis dosadašnje znanstvene i stručne djelatnosti;

f) popis objavljenih znanstvenih i stručnih radova i priložiti preslike relevantnih radova;

g) domovnicu ili dokaz o državljanstvu neke druge države;

h) za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika.

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 30 danaod dana objave u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave sa prilozima podnose se tajništvu Rektorata na adresi: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30 s naznakom „za natječaj“.

 

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Popis obavijesti