Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Obavijesti o rezultatima natječaja:

 

  • Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 20/2019 od 27. veljače 2019. za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta iz područja biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana ginekologija i optetricija na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu (dopunski rad sukladno čl. 61. stavku 3. ZOR-u) na Odjelu za prirodne i zdravstvene studije, Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, izabran Dragan Belci, dr. med. spec.

 

  • Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 20/2019 od 27. veljače 2019. za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda iz područja biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana patologija na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu (dopunski rad sukladno čl. 61. stavku 3. ZOR-u) na Odjelu za prirodne i zdravstvene studije,  Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, izabrana   dr. sc. Loredana Labinac-Peteh.

 

 

  • Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 20/2019 od 27. veljače 2019. za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda iz područja biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana neurologija na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu (dopunski rad sukladno čl. 61. stavku 3. ZOR-u) na Odjelu za prirodne i zdravstvene studije,  Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, izabrana   dr. sc. Dolores Janko Labinac.

 

 

  • Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 20/2019 od 27. veljače 2019. za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz područja biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana pedijatrija na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu (dopunski rad sukladno čl. 61. stavku 3. ZOR-u) na Odjelu za prirodne i zdravstvene studije,  Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, izabran Mladen Jašić, dr. med. spec.

 

 

  • Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 20/2019 od 27. veljače 2019. za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju iz područja biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana neurologija, na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu (50% od punog radnog vremena) na Odjelu za prirodne i zdravstvene studije, Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, izabrana  prof. dr. sc. Vida Demarin.

 

 

  • Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 20/2019 od 27. veljače 2019. za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju iz područja biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana radiologija, na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu (50% od punog radnog vremena) na Odjelu za prirodne i zdravstvene studije,  Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, izabrana  prof. dr. sc. Ranka Štern-Padovan.

 

 

  • Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 20/2019 od 27. veljače 2019. za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju iz područja biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana nuklearna medicina i patofiziologija, na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu (50% od punog radnog vremena) na Odjelu za prirodne i zdravstvene studije,  Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, izabran  prof. dr. sc. Ivan Karner.

 

 

  • Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 20/2019 od 27. veljače 2019. za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz područja biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana neurologija na Odjelu za prirodne i zdravstvene studije,  Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, izabrana dr. sc. Sandra Marović, dr. med.

 

 

  • Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 20/2019 od 27. veljače 2019. za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora iz interdisciplinarnog područja znanosti, polje biotehnologija u medicini (8.07.); na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu (dopunski rad sukladno čl. 61. stavku 3. ZOR-u) na Odjelu za prirodne i zdravstvene studije, Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, izabrana izv. prof. dr. sc. Sandra Kraljević Pavelić.

 

 

  • Obavještavamo da je po natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 20/2019 od 27. veljače 2019. za izbor u naslovno nastavno zvanje predavača iz područja biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana infektologija za potrebe izvođenja nastave na stručnom preddiplomskom studiju Sestrinstva na Odjelu za prirodne i zdravstvene studije,  Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, izabran Edi Terlević, dr. med. spec.

 

Ove obavijesti su u skladu s čl. 25. Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje od 27. prosinca 2018.

Popis obavijesti