NATJEČAJI:

UNWTO Affiliate Member


Muzička akademija u Puli raspisuje Javni poziv za izbor demonstratora u akademskoj godini 2019./2020. na kolegijima Metodika nastave glazbe 3 i Metodički praktikum – jedan izvršitelj/ica te Povijest glazbe i Povijest hrvatske glazbe – jedan izvršitelj/ica.

Za demonstratora može biti imenovan redoviti student Muzičke akademije u Puli ako ispunjava sljedeće uvjete:

  • da je student završne godine preddiplomskog studija ili prve godine diplomskog studija;
  • da je redovito upisan na studij odsjeka za kojeg se traži demonstrator
  • da je ostvario ukupan prosjek ocjena 3,5 tijekom studija, a iz kolegija na koji se bira ukupno 4,5
  • da je tijekom studiranja pokazivao interes za kolegij/područje na koji se prijavljuje te stekao nužne kompetencije za izvršavanje obveza studenta demonstratora.

Rok za prijave je 30. rujna 2019. godine, a detaljnije informacija pročitajte u tekstu poziva:

Popis obavijesti