Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Molimo zainteresirane studente FET-a da se jave nositeljima kolegija ukoliko žele biti demonstratori na sljedećim kolegijima: 

  • jedan demonstrator/ica za kolegij Engleski jezik I/1
  • jedan demonstrator/ica za kolegij Engleski I/2 
  • jedan demonstrator/ica za kolegij Javne financije/Ekonomija javnog sektora 
  • jedan demonstrator/ica za kolegij Gospodarstvo Hrvatske 
  • jedan demonstrator/ica za kolegij Operacijski menadžment 
  • jedan demonstrator/ica za kolegij Organizacijsko ponašanje 
  • jedan demonstrator/ica za kolegij Mikroekonomija
  • dva demonstratora/ice za kolegij Uvod u ekonomiju 

Cijena satnice: 23,44 kn

Broj sati rada: 4 sata tjedno, 60 sati tijekom semestra 

Trajanje demonstrature: od 15.10.2019. – 30.09.2020.

Uvjeti za izbor kandidata:

Za demonstratore se mogu imenovati studenti FET–a  koji su se istaknuli u studiju, koji redovito polažu ispite, nisu ponavljali godinu i koji su postigli prosječnu ocjenu prethodno položenih kolegija najmanje 3.5, te studenti koji su ispit iz kolegija za koji se vrši imenovanje položili s ocjenom najmanje vrlo dobar (4).

Student demonstrator mora biti u statusu redovnog studenta, na razini studija na kojoj se izvodi i kolegij na kojemu je demonstrator, ili na višoj razini studija ukoliko se radi o studentu koji je nastavio studiranje na višoj razini studija pri FET–u, te aposlvent preddiplomskog ili diplomskog studija FET–a.

Podnošenje prijave i rok za prijavu: do petka 11.10.2019. potrebno je svoj interes javiti i životopis dostaviti:

Rezultati o izabranim studentima objaviti će se na mrežnim stranicama 18.10.2019. pod JMBAG – om odabranog demonstratora-ice. 

Popis obavijesti