Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Molimo zainteresirane studente da se jave nositeljima kolegija ukoliko žele biti demonstratori na sljedećim kolegijima u ljetnom semestru: 

  • jedan demonstrator/ica za kolegij Statistika u ekonomiji 
  • jedan demonstrator/ica za kolegij Menadžment 
  • jedan demonstrator/ica za kolegij Menadžerske vještine 
  • jedan demonstrator/ica za kolegij Organizacijsko ponašanje 

Cijena satnice: 25,39 kn

Broj sati rada: 4 sata tjedno, 60 sati tijekom semestra 

Trajanje demonstrature: od 2.3.2020. do 30.9.2020.

Uvjeti za izbor kandidata:

Za demonstratore se mogu imenovati studenti FET – a  koji su se istaknuli u studiju, koji redovito polažu ispite, nisu ponavljali godinu i koji su postigli prosječnu ocjenu prethodno položenih kolegija najmanje 3.5, te studenti koji su ispit iz kolegija za koji se vrši imenovanje položili s ocjenom najmanje vrlo dobar (4).

Student demonstrator mora biti u statusu redovnog studenta, na razini studija na kojoj se izvodi i kolegij na kojemu je demonstrator, ili na višoj razini studija ukoliko se radi o studentu koji je nastavio studiranje na višoj razini studija pri FET – u, te aposlvent preddiplomskog ili diplomskog studija FET – a.

Podnošenje prijave i rok za prijavu: do ponedjeljka 24.2.2020. potrebno je svoj interes javiti i životopis dostaviti:

Rezultati o izabranim studentima objaviti će se na mrežnim stranicama 26.12.2020. pod JMBAG – om odabranog demonstratora-ice. 

Popis obavijesti