Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije - Facoltà di Studi Interdisciplinari, Italiani e Culturali u Puli raspisuje Javni poziv za ispomoć u obavljanju poslova promocije na društvenim mrežama. 

Pozivaju se studenti i studentice zainteresirani za ispomoć u obavljanju navedenih poslova da dostave svoju prijavu, životopis (CV) preporučljivo u Europass format i prijedlog strategije promocije Fakulteta na društvenim mrežama na adresu elektroničke pošte fitiks-ured@unipu.hr  u roku od 8 dana od objave poziva na mrežnim stranicama Sveučilišta. 

Uvjeti:  

  • poznavanje osnova digitalnog marketinga i rada na društvenim mrežama 
  • poznavanje engleskog jezika
  • predviđena cijena sata: 27,00 kn
  • potreban broj studenata: 1

Nakon provedenog postupka odabrani studenti bit će pozvani na intervju.

S odabranim studentom/icom sklopit će se Ugovor o obavljanju studentskog posla.

 

 

Popis obavijesti