Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Muzička akademija u Puli raspisuje Javni poziv za izbor demonstratora u akademskoj godini 2020./2021. na kolegijima Metodika nastave glazbe 3 i Metodički praktikum i praksa (zimski semestar) te Metodika nastave glazbe 2 i Metodički praktikum (ljetni semestar) – jedan izvršitelj/ica.

Studenti koji ispunjavaju uvjete, a zainteresirani su za obavljanje poslova demonstratora pozivaju se da najkasnije do 30. listopada 2020. dostave svoju prijavu i životopis (CV) preporučljivo u Europass formatu, (www.europass.cedefop.europa.eu/hr/home) na adresu elektronske pošte: mapu-ured@unipu.hr  s naznakom Javni poziv – demonstratura. 

Predviđena cijena sata: 26,00 kn

Potreban broj studenata: 1  

Period rada: akademska godina 2020./2021.

Nakon provedenog postupka s odabranim studentom sklopit će se Ugovor o obavljanju studentskog posla.

Popis obavijesti