Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, Pula vrši 

ISPRAVKU I DOPUNU NATJEČAJA

objavljenog u Narodnim novinama broj 22. od dana 3. ožujka 2021. godine.
U točki 1. i 2. poslije riječi "društvenog" dodaju se riječi "ili humanističkog". 
U točki 4. broj "5" zamjenjuje se brojem "3".

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Popis obavijesti