Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, Pula vrši 

DOPUNU  NATJEČAJA

objavljenog u Narodnim novinama broj 86. od dana 30. srpnja 2021. godine.

U objavljenom natječaju, dodaje se tekst: "Ukoliko se na natječaj ne javi pristupnik koji odgovara uvjetima raspisanog natječaja, po istom se može izabrati pristupnik koji ne posjeduje dokaz o položenom ispitu za stručnjaka zaštite na radu i dokaz o položenom stručnom ispitu za zaštitu od požara, uz uvjet da ih je dužan steći u roku od jedne godine od potpisivanja ugovora".

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Popis obavijesti