Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Molimo zainteresirane studente FET-a da se jave nositeljima kolegija ukoliko žele biti demonstratori na sljedećim kolegijima:

  1. Engleski jezik I/1 – jedan izvršitelj/ica
  2. Engleski jezik I/2 – jedan izvršitelj/ica
  3. Strategijski menadžment – jedan izvršitelj/ica
  4. Organizacijsko ponašanje – jedan izvršitelj/ica

Cijena satnice: 26,56 kn

Uvjeti za izbor kandidata:

Za demonstratore se mogu imenovati studenti FET-a koji su se istaknuli u studiju, koji redovito polažu ispite, nisu ponavljali godinu i koji su postigli prosječnu ocjenu prethodno položenih kolegija najmanje 3.5, te studenti koji su ispit iz kolegija za koji se vrši imenovanje položili s ocjenom najmanje vrlo dobar (4).

Student demonstrator mora biti u statusu redovnog studenta, na razini studija na kojoj se izvodi i kolegij na kojemu je demonstrator, ili na višoj razini studija ukoliko se radi o studentu koji je nastavio studiranje na višoj razini studija pri FET-u, te apsolvent preddiplomskoga ili diplomskoga studija FET-a.

Podnošenje prijave i rok za prijavu – do petka 22.10.2021., potrebno je svoj interes javiti i životopis dostaviti na e-adresu:

  • mnovak@unipu.hr za kolegije Engleski jezik I/1 i Engleski jezik I/2
  • mbozac@unipu.hr za kolegije Strategijski menadžment i Organizacijsko ponašanje

Rezultati o izabranim studentima objavit će se na mrežnim stranicama 27.10.2021. pod JMBAG-om odabranoga demonstratora/ice.

Popis obavijesti