Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, objavljuje Ispravak dijela Natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 141, od dana 22. prosinca 2021. godine pod točkom 3., riječi „u Uredu za partnerstvo i projekte“, zamjenjuju se riječima „u Uredu za projekte i razvoj“. Ostali tekst natječaja ostaje nepromijenjen.

Popis obavijesti