Opcije pristupačnosti Pristupačnost

SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI

MEDICINSKI FAKULTET U PULI

Zagrebačka 30, 52100 Pula

U Puli, 11. listopad 2022. godine

Medicinski fakultet u Puli objavljuje Javni poziv studentima za obavljanje  poslova demonstrator/ica i administrator/ica.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli raspisuje Javni poziv za iskaz interesa za obavljanje posla demonstratora/demonstratorice i administratora u akademskoj godini 2022./2023. na Medicinskom fakultetu u Puli, preddiplomski stručni studij Sestrinstvo:

  1. na kolegiju „Osnove zdravstvene njege“ pet (5) studenata/studentica u statusu studenta/studentice preddiplomskog stručnog studija sestrinstva biraju se za demonstratora-icu i bit će angažirani-e na kolegiju u zimskom semestru. Uvjeti za odabir su položen kolegij najmanje s ocjenom vrlo dobar
  2. na kolegiju „Proces zdravstvene njege“ pet (5) studenata/studentica u statusu studenta/studentice preddiplomskog stručnog studija sestrinstva biraju se za demonstratora-icu i bit će angažirani-e na kolegiju u ljetnom semestru. Uvjeti za odabir su položen kolegij najmanje s ocjenom vrlo dobar
  3. Administrator/ica (2) studenta u statusu studenta/studentice preddiplomskog studija sestrinstva biraju se za obavljanje administrativnih poslova

Prednost imaju studenti/studentice Sestrinstva koji redovito obavljaju svoje dužnosti  i imaju prosječnu ocjenu na studiju najmanje 3,5.

Pozivaju se studenti i studentice zainteresirani za obavljanje poslova demonstratora/demonstratorice i administratora da najkasnije do 30. listopada 2022. godine dostave:

Traženu dokumentaciju poslati na: ksenija.bodul@unipu.hr s naznakom Javni poziv za demonstratora/demonstratoricu za kolegij „Osnove zdravstvene njege“ i „Proces zdravstvene njege“ i /ili Administrator

Predviđena cijena sata: 30,00 kn

Period rada: akademska godina 2022./2023. 

Nakon provedenog postupka s odabranim studentom sklopit će se Ugovor o obavljanju studentskog posla.

Popis obavijesti