Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Rektor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli dana 28. siječnja 2019. godine raspisuje natječaj za dodjelu jednokratne potpore (pomoći) studentima slabijeg socio-ekonomskog statusa koji studiraju na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli. Mjera kroz koju se olakšava pristup studijima studentima slabijeg socio-ekonomskog statusa u akademskoj godini 2018./2019. je jednokratna potpora (pomoć) studentima. Odluku o provedenom natječaju i dodjeli jednokratne potpore (pomoći) donosi rektor Sveučilišta. Iznos jednokratne potpore (pomoći) po studentu iznosi: 4.000,00 kuna. Broj jednokratnih potpora (pomoći): 15.

Prijave za dodjelu jednokratnih potpora (pomoći) studentima slabijeg socio-ekonomskog statusa podnose se na posebnom obrascu, a zadnji dan roka za prijavu na Natječaj za dodjelu jednokratnih potpora (pomoći)  je 7. veljače  2019. godine. Ispisane i ovjerene prijave s propisanom dokumentacijom dostavljaju se isključivo poštom na adresu iz Natječaja.

Popis obavijesti