Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Na temelju članka 11. Pravilnika o dodjeljivanju stipendija izvrsnim redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli Povjerenstvo za utvrđivanje rezultata natječaja utvrđuje privremenu rang-listu studenata i studentica koji ostvaruju pravo na dodjelu stipendija izvrsnim redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija u akademskoj godini 2018./2019.

Studenti i studentice koji nisu ostvarili pravo na stipendiju mogu podnijeti pismeni prigovor Sveučilištu u roku od 8 dana od dana objavljivanja privremene rang-liste.

U Puli, 5. veljače 2019. godine

Povjerenstvo za dodjelu stipendija izvrsnim redovitim studentima

Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

Popis obavijesti