Na temelju članka 15. Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli i članka 7. Pravilnika o nagrađivanju studenata Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, a sukladno izvješću Povjerenstva za provedbu Natječaja za dodjelu rektorove nagrade za akademsku godinu 2017./2018., rektor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli je dana 2. travnja 2019. godine donio je Odluku o dodjeli Rektorove nagrade za akademsku godinu 2017./2018.

Rektorova nagrada za ak.god. 2017./2018. dodjeljuje se sljedećim studentima:

  1. Loris Pilar, Fakultet ekonomije i turizma “Dr. Mijo Mirković” u Puli
  2. Ivana Kujundžija, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Puli
  3. Hermina Maras Benassi, Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije u Puli / Facoltà di Studi Interdisciplinari, Italiani e Culturali di Pola 
  4. Sara Žerić, Filozofski fakultet
  5. Antonella Mendiković Đukić, Muzička akademija u Puli
  6. Karla Štefanko, Odjel za prirodne i zdravstvene studije u Puli
  7. Jasmina Mišan, Odjel za tehničke studije u Puli
Popis obavijesti