Na temelju članka 41. i 45. Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Fakultetsko vijeće Medicinskog fakulteta je na svojoj 1. konstituirajućoj sjednici, održanoj dana 14. svibnja 2019. godine donijelo Odluku o pokretanju postupka za izbor dekana Medicinskog fakulteta. Za dekana se može kandidirati nastavnik u znanstveno-nastavnom odnosno umjetničko-nastavnom zvanju docenta, izvanrednog ili redovitog profesora u radnom odnosu na Medicinskom fakultetu s najmanje 50% radnog vremena. Kandidatura za izbor dekana sadrži prijedlog odnosno prijavu za izbor dekana te životopis i program rada kandidata. Rok za podnošenje prijedloga iznosi 30 dana od dana objave ove Odluke na mrežnim stranicama Sveučilišta.

Popis obavijesti