Natječaj za smještaj studenata u...

Studentski centra Pula objavio je Natječaj za smještaj studenata u Studentski dom Pula i subvencioniranje smještaja studenata koji stanuju kod privatnih stanodavaca u Puli u ak. god. 2019./2020.

Na internetskoj stranici SCPU-a pročitajte tekst natječaja i preuzmite potrebne obrasce. Za prijavu na natječaj potrebno je popuniti web-formular, sve na stranici:

Popis obavijesti